Log in:
login:
password:
Haven´t you got an account at aukciedreva.sk?
Register yourself
Slovenská verziaČeskyEnglishDeutschPolskiHungaryUkraine

Návod na obsluhu

Ako postupovať pri obchodovaní s drevom prostredníctvom www.aukciedreva.sk

Prvým krokom je dôkladné oboznámenie sa s aukčným poriadkom, ktorý je k dispozícii v časti podmienky na www.aukciedreva.sk. Ďalej je dôležité preštudovať si súvisiace zmluvy, bez ktorých nie je možné získať plný prístup k aukciám dreva.

Druhým krokom je registrácia na portáli, buď ako kupujúci alebo ako predávajúci (registrácia spočíva vo vyplnení registračného formulára). Po odoslaní registračného formulára obdržíte na svoju mailovu adresu login a heslo. Login je vaša mailová adresa a heslo generuje systém a po odoslaní na vašu mailovu adresu ho už nikto okrem vás namá možnosť vidieť, ani obsluha portálu. Preto prosím dbajte na jeho uschovanie, prípadne si ho ihneď  zmente na také, ktoré si zapamätáte. Dôležité je, aby ste sa hneď po obdržaní mailu s loginom a heslom príhlásili na portáli, kde si systém vyžiada vaše odsúhlasenie aukčného poriadku, čo je zároveň spúšťací mechanizmus pre prípravu ďalších krokov pre váš plný prístup na portál.

Po registrácii Vám budú na vašu mailovú adresu zaslané vyplnené potrebné dokumenty, ktoré je potrebné vytlačiť, potvrdiť a zaslať na adresu LIS a.s. Zvolen.

Súčasne so zaslaním dokumentov (zmluvou so záujemcom alebo vyhlasovateľom, súhlas s aukčným poriadkom) je potrebné uhradiť na účet spoločnosti LIS a.s. Zvolen aukčnú zábezpeku vo výške 1000,-€, ktorá je neustále vašim majetkom. Toto opatrenie je veľmi dôležité z dôvodu ochrany portálu pred zneužitím, zadávaním ponúk neexistujúceho dreva, či prihadzovaní nereálnych cien osobami, ktoré v skutočnosti o drevo nemajú záujem.

Po overení správnosti vami zaslaných dokumentov a overení realizácie platby, vám náš administrátor umožní plný prístup na portál t. j. umožní vám zadávať ponuky na predaj dreva alebo súťažiť o drevo prihadzovaním ponúkanej ceny. Do 24 hod. od ukončenia jednotlivej aukcie vám bude odoslaný protokol o výsledku na mailové adresy vyhlasovateľa aj víťaza.

Spomínaný protokol je zároveň podkladom pre vyplnenie Vzorovej kúpnej zmluvy na drevo, ktorú sú vyhlasovateľ a víťaz v zmysle aukčného poriadku povinní použiť pri vzájomnom obchode.

 

Aktuálny dátum a čas

Instant messages

Holzarten

Holzarten

added: 04.12.2012 more information »

FinancovanieChcete peniaze na drevo?

Lesné podniky

Aj tieto lesné podniky transparentne obchodujú prostredníctvom aukcií dreva.

All rights reserved © Forestry Information Company JSC